martin kincl photography

vítejte na webové prezentaci mých fotografií. obsahuje průřez tím co fotografuji jak pro své potěšení tak i pro reklamní zakázky.
v reklamních zakázkách se neomezuji pouze na fotgrafickou část, ale často spolupracuji i na konceptu, mám na starost styling, organizuji celou produkci... mnoho z prezentovaných fotografií také prošlo mou postprodukcí, ať už jednoduchými tonálními a barevnými korekcemi nebo složitými montážemi. některé zakázky nejsou čistě mým dílem ale týmovou prací, čímž děkuji všem mým spolupracovníkům.
u své volné tvorby se nesvazuji žádnými pravidly, i když zde najdete pouze mé černobílé fotografie, vytvořené striktně klasickou cestou (naexponovány na film a nazvětšovány na barytový papír). další práce které se zde možná kdy objeví tyto zásady pravděpodobně již nebudou ctít.
-------
welcome to my photography presentation. there is a selection of photographs of my interest as well as work for advertising.
in advertising work i don't limit my part to photography only, but i often cooperate on concept, i take care of styling, organize the whole production... a lot of presented photographs were enhanced by my postproduction, whether a simple tonal and color corrections or difficult assemblings. some of the jobs are not only my work and have been done in a team, therefore i'd like to say thanks to all my work fellows.
there are no limits in fine art photography, although there are presented only black & white photographs strictly classically made - exposed on film so enlarged on fiber base paper. this is past nowadays and any of future work, what might will be created, will probably not follow this rules.